29.11.

Homework due Monday 4.12.: WB str. 34, 35

DĚTI SI DNES ODNESLY DOMŮ OPRAVENÉ TESTY Z UNIT 2.

Notebooks: Do vět doplňujeme slovíčka z nové slovní zásoby.

Práce se Student’s Book: SB str. 34, 35

New Grammar:

Telling the Time (Určování času – Kolik je hodin?)

It’s ____ o’clock. (Je ____ hodin.)

It’s half past ____. (Je půl ____.)

It’s quarter past ____. (Je čtvrt na ____.)

It’s quarter to ____.  (Je tři čtvrtě na ____.)

New Vocabulary: tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Other Activity: učíme se učovat čas v angličtině a hrajeme hry na jeho procvičení