3.1.

Homework due Monday 8.1.: WB str. 46, 47

Notebooks: Doplňujeme do vět slovíčka z nové slovní zásoby.

Práce se Student’s Book: SB str. 46, 47, 48

New Grammar:

At/On/In

Use „in“ for: months, years, „in the morning/evening/afternoon“

Use „at“ for: times, „at dinnertime/lunchtime/breaktime“ and „at night“ or Christmas time

Use „on“ for: days, exact dates (e.g. on March 30th), holidays

New Vocabulary: station, platform, escalator, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase, a cup of tea, a cup of coffee 

Other Activity: At/On/In Game: na tabuli se objevují věty, kde je třeba doplnit správnou předložku, pokud tam patří At – děti jdou doprostřed třídy, pokud On – děti jdou na levou stranu třídy, pokud In – děti jdou na pravou stranu třídy

Flashards Game: hra, při které děti správně poznávají a hláskují slovíčka podle obrázků