3.1.

Homework due Monday 8.1.: WB str. 46, 47

Notebooks: Doplňováním slovíček do vět procvičujeme novou slovní zásobu.

Práce se Student’s Book: SB str. 46, 47, 48 + str. 49 cv. 1, 2

New Grammar:

Prepositions of Place (předložky místa)

opposite (naproti), above (nad), near (blízko), below (pod)

New Vocabulary: bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre/center, map

Other Activity: Human prepositions game – podle pokynů Miss Rosemary se musíme postavit naproti/nad/pod nebo blízko ostatních spolužáků

Guess the location game – podle obrázků na tabuli hádáme, o jakou část města se jedná (bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre)