30.10.

Happy Halloween!

Homework due Monday 6.11.: WB str. 22, 23

Notebooks: do sešitu píšeme nová slovíčka z Unit 2

Práce se Student’s Book: SB str. 22, 23

New Grammar:

Connectors (spojky) – spojují dvě tvrzení do jedné věty

because (protože), but (ale), and (a), so (tak, takže)

New Vocabulary: mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Other Activity: Halloween Mad Libs, vyrábění naší vlastní „crazy pumpkin“