1.11.

Notebook: What is it? podle obrázků zapisujeme slovíčka

Bookwork: nová lekce, učebnice SB str. 22 (otázky k obrázku, posloucháme a doplňujeme odpovědi), str. 23 poslech a doplnění odpovědí.

Nová gramatika: spojky: AND, BUT, SO, BECAUSE

Podle interaktivní tabule sestavujeme věty.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 22, 23, 24 a 25. Domácí úkol je na příští středu 8.11.

Library: vypůjčili jsme si anglické knížky z naší knihovny. Knihy a Book Reports (zápisy z knížek) můžete vracet do 15.11.