11.10.

Notebook: doplňujeme věty (MUST x MUSTN‘T)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 10, celá strana, domácí úkol je na příští středu 18.10.

Bookwork: nová písnička, učebnice SB str. 12, posloucháme a doplňujeme, doplňujeme pravidla ve cvičení 2.

Nová gramatika: osobní zájmena (HER, HIM, THEM, US, ME).

Učebnice SB str. 13, gramatické video, cvičení 1 a 2.

Novou gramatiku jsme procvičovali na interaktivní tabuli (tvoříme věty nebo doplňujeme slovesa do vět)

Ve dvojicích vymýšlíme novou zemi a pravidla pro ni, budeme pokračovat v pondělí.