6.11.

Notebook: diktát písmen, tvoříme slovíčka aktuální lekce.

Spojky: hrajeme naši oblíbenou hru, čteme věty na tabuli a vybíráme spojku (AND, BUT, SO, BECAUSE)

Bookwork: učebnice SB str. 24 – nová písnička – posloucháme, doplňujeme pořadí obrázků. K obrázkům v aktivitě 2 jsme doplnili věty (I can…….)

Nová gramatika: COULD (modální sloveso CAN v minulém čase) – interaktivní tabule, tvoříme věty a vymýšlíme různé příklady. (When I was a baby, I could sleep all day.)

SB str. 25 – gramatické video a cvičení nové gramatiky.