11. 12.

Hodinu zahajujeme konverzací – a. Were you cooking dinner lat night at 6:00?

b. Was your mum at home yesterday? c. What were you doing on Saturday at 12:30? Děti se mezi sebou ptají a odpovídají.

Domácí úkol – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne. Kdo nevypracoval, dopíše si. Je to látka, která bude v testu. Test píšeme tuto středu.

Bookwork – SB str. 38 – věnujeme se čtení příběhu, dbáme na správnou výslovnost, střídáme se. Následně sledujeme a posloucháme video.

Activity – SB str. 39/ 2 , hrajeme hry a soutěžíme se slovíčky z poslední lekce

Portfolio – doplňujeme do vět – watching, playing, eating, reading, doing, sleeping, brusing

a. Ella ___________ her teeth. b. I _____________ a book this morning. c. Alice and Kelli _________in a restaurant. d. Grandpa and Grandma ____________ TV.

Pracovní list – vyplňujeme pracovní list zaměřený na Was / were /wasn’t / weren’t

Hodina je zaměřená hlavně na opakování lekce.