25. 9.

Začínáme písničkou – What, where, who

How was your weekend? „- povídáme si v kruhu

Portfolio – podle obrázkových kartiček vystavených na tabuli píšeme slovíčka do sešitů

Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne – kdo neměl doplní si!

Bookwork SB str. 7 – 1. Podle poslechu doplňujeme správná slovíčka

Grammar – sledujeme gramatické video a doplňujeme cvičení 2.

Tvoříme otázky v přítmném a minulém čase – Do/Did, Is/ Was/ Were

Activity: ve dvojicích si pokládáme otázky a odpovídáme – „Who is your best friend? What is your favourite food? Where did you go on holiday? Do you like cats?

Homework : WB str. 7, 8 – vypracovat domácí úkol na pondělí 2. 10.