Coral Fish

 

Vyučující Anna Holladay
E-mail aholladay@leapcz.com

 

Asistentka Andrea Krumplová
E-mail akrumplova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

 

Videa k domácí přípravě a opakování – My Alphabet Book

 • 20.5.
  • Do You Like Lasagna Milkshakes? | Ice Cream and Lasagna!? | Super Simple Songs
  • Portfolio: Write and Draw. I ___________(like/don’t like) bananas. 
  • AB 87
  • Unit 12 Song
  • Circle: “Do you like…?” Yes, I do./ No, I don’t. – děti se navzájem ptaly
  • AB 88/1
  • Unit 12 Story
  • ABC practice: diktování jednotlivých písmen, děti pak četly slova – cake, fish, orange, car, plane, boat, sing, guitar, piano, play
  • Homework: AB 89
 • 13.5.
  • Do You Like Broccoli Ice Cream? | Super Simple Songs
  • Portfolio: Draw: Suzy is eating chocolate ice cream.
  • Nová slovíčka: apple, orange, banana, burger, ice cream, cake, chocolate, fish, party,
  • young, old, small, big
  • AB 84/2
  • AB 85/2
  • I like/I don’t like/ Do you like…?/ Yes, I do. / No, I don’t. – formou konverzačních her jsme procvičovali
  • Unit 12 Song
  • AB 86/1
  • Fruitbasket game – jeden vždy řekl I like…… a ti, co měli rádi stejné jídlo řekli „So do I“ a rychle si museli vyměnit místa
  • Homework: AB 85/1 86/2
 • 6.5.
  • Unit 11 Song
  • Děti odpovídaly na otázky k obrázkům: Ask Where’s..? What’s he/she doing?
  • Portfolio: diktát písmen – děti pak přečetly celé slovo: dining room, living room, bathroom
  • Opakování slovíček – games – obrazové karty, pantomima
  • AB 79/1, 81
  • Monty’s Sounds and Spelling – „m
  • AB 82/1
  • Unit 11 Story
  • Tic Tac Toe- Unit 11 slovíčka
  • Domácí úkol: AB 83
 • 29.4.
  • Hello Hello! Can You Clap Your Hands? | Original Kids Song | Super Simple Songs (sing faster)
  • Portfolio: Write and draw: Grandpa’s eating fish.
  • New vocabularythe home: bathroom, bedroom, dining room, hall, kitchen, living room
  • Where is…? – děti odpovídaly naotázky k obrázku
  • Draw a Monty in the bathroom. Draw some trousers in the bedroom. Draw a toy train in the living room. Draw a schoolbag in the hall. Draw a dog in the kitchen. Draw an apple in the dining room on the table.
  • AB 78/1
  • What’s he/she doing? He’s/She’s …
  • Unit 11 Song
  • AB 80/1
  • Homework – AB 79/2

 • 22.4.
  • Unit 10 Song
  • Portfolio: Write and draw: Miss Andrea is riding a motorbike.
  • Monty’s Sounds and Spelling – “ng” sound- děti rytmicky říkaly „Singing a song and swinging along, jumping and clapping all day long.”
  • AB 74/1
  • Opakování průběhového času a slovíček lekce.
  • AB 73
  • Snatch it! –  podle slovních instrukcí děti předváděly a říkaly: I’m driving a bus/lorry/car. I’m riding a motorbike/horse. I’m flying a plane/helikopter.
  • I’m walking
  • Procvičování otázky:  Are you (driving a car)? Yes, I am./ No, I’m not.
  • Unit 10 Story
  • Homework:  AB 75
 • 15.4.
  • 1st Hour
  • A-E-I-O-U 🎸🎵 VOWELS SONG | Phonic Song for Kids | Lingokids 
  • Portfolio: Write and draw: I’m driving a lorry.
  • Nová slovíčka: bus, lorry, motorbike, helicopter, plane, boat
  • Na tabuli byla nová slovíčka napsaná slovy a děti v rámci hry, vždy musely strefit dané slovo.
  • AB 70/2
  • Present continuous: I’m driving a bus/a lorry. I’m riding a motorbike/a horse. I’m flying a helicopter/a plane. I’m walking. Procvičování těchto frází. Děti se navzájem ptaly: What are you doing? a odpovídaly…
  • Unit 10 Song
  • AB 72/1, 2
  • Domácí úkol: AB 70/1
 • 8.4.
  • Unit 9 Song
  • Portfolio: Read and Draw: Monty can sing. Monty can’t play basketball.
  • Review vocabulary: Play football, play basketball, play tennis, play the guitar, play the piano, swim, ride a bike
  • Naučili jsme se kdy použít sloveso “play” (football, basketball..), “ride” (a bike, a motorbike, a horse), nic: swim, sing..
  • Can you….?  Yes, I can/No, I can’t  – navzájem jsme se ptali a odpovídali. Děti pak o každém vyplňovaly „dotazník“ (Can you sing? Can you play the piano?..)
  • AB 67
  • Monty’s Sounds and Spelling – „ei“ sound  – AB 68/1
  • Unit 9 Story
  • Homework AB str. 69
 • 25.3.

  HAPPY EASTER!!

 • 18.3.

  LEAP ENGLISH DAY CAMP: Nezapomeňte se registrovat do 31. března a získat 10% slevu! Přihlášku najdete zde.

  • Yes, I Can! | Actions Song for Children | Action Verbs | Kindergarten, ESL & EFL | Fun Kids English
  • Portfolio: napiš větu, která je pravdivá o tobě – I can/I can‘t
  • Nová slovíčka: play football, play basketball, play tennis, play the guitar, play the piano, swim, ride a bike
  • Simon Says – procvičování slovíček
  • AB 64/1,2
  • Unit 9 Song
  • AB 65/1,  66/1
  • Frogs on a log: procvičovali jsme I can / I can’t. Děti vždy skočily na stranu, která se jich týkala a opakovaly věty: I can ride a bike. I can’t play basketball apod.
  • Domácí úkol: 66/2
 • 11.3.
  • Song – How do we say hello?
  • Portfolio: has got / hasn’t got – děti psaly odpovědi k obrázkům
  • Opakování slovíček Unit 5 – 8
  • Test Unit 5 – 8 (děti, které chyběly, si napíší test příští týden)
  • Colouring – pracovní list.
  • Domácí úkol není
 • 4.3.
  • Unit Songs – opakování
  • Short “u” soundhttps://www.starfall.com/h/abcs/vfs224136459/ 
  • Gus the Duck story: https://www.starfall.com/h/ltr-sv-u/gus-the-duck/?sn=ltr-classic
  • Portfolio: Read and draw: Miss Andrea hasn’t got hair. She has got three small ears. 
  • Listen and say the number – děti podle poslechu označovaly číslem obrázky
  • Snatch it: hra na zopakování slovní zásoby pets/wild animals/face/body
  • Řazení kartiček se slovy do výše uvedených kategorií
  • Příští hodinu budou děti psát test z Unit 5 – 8
  • Homework: AB 62/1
 • 27.2.
  • Phonics Song 2
  • Unit 8 Song
  • Procvičování otázek – “Has he/she got…?”
  • Opakování – clothes – slovíčka
  • Portfolio: Read and Draw. There’s a hippo in a red skirt and blue jacket.
  • Děti řadily obrázky a slova k sobě (slovní zásoba lekce)
  • Na popisovací tabulky – diktát písmen
  • Activity Book 57
  • Monty’s Sounds and Spelling : Procvičování zvuku “s” and “sh” (š) – „Six snakes in T-shirts”, the other “Seven sheep in socks and shoes”.
  • AB 58/1
  • Unit 8 Story
  • Homework –  AB str. 59
 • 19.2.
 • 12.2.
  • Unit 7 Song
  • Portfolio: Draw a hippo with a green tail and pink legs.
  • Animals &  body parts: hand, body, arm, leg, foot/feet, tail
  • Body Parts: Hand, Foot, Arm and Leg | English for Children | English for Kids              
  • Snatch it! game – act like animals, or touch body part parts
  • Activity Book 51
  • Knihovna – děti jsme seznámili s knihovnou LEAP, kde si mohou pravidelně půjčovat knížky. Samozřejmě neočekáváme, že by děti knihu přečetly. Chceme, aby si ji doma s rodiči prohlédly, pojmenovaly, co znají a rodiče jim případně část přečetli. Děti si tak začnou pomalu zvykat na naše knížky. Každý si tedy vypůjčil 1 knížku, ke které dostal list papíru – zápis z četby – tzv. Book Report. Děti zde napíší (opíší) jméno autora a ilustrátora a nakreslí obrázek. Za vypracovaný Book Report jsou 2 hvězdičky navíc!!
  • Short „i“ výslovnost (instead of Monty’s Sounds and Spelling)
  • https://www.starfall.com/h/abcs/vfs224133580/?mg=k
  • short i
  • “The Big Hit”: https://www.starfall.com/h/ltr-sv-i/the-big-hit/?sn=ltr-classic
  • Activity Book 52/2
  • Unit 7 Story
  • Homework: AB str. 53
  • 30.1.
  • 22.1.
   • Unit 6 Song
   • Samohláska “a” video: https://www.starfall.com/h/abcs/vfs224132994/?mg=k
   • Zac the Rat story: https://www.starfall.com/h/ltr-sv-a/zac-the-rat/?sn=ltr-classic        
   • Děti, které dokončily alphabet books, dostaly diplom ABC Certificate. Ostatní děti, dostaly alphabet book s sebou domů, aby si dodělaly chybějící písmena a donesly příště zpět.
   • Portfolio: místo „alphabet book“ budou mít nyní děti tzv. portfolio – sešit, do kterého budou každou hodinu psát, plnit krátká zadání
   • Opakování:  eyes, ears, mouth, nose. Nová slovíčka:  hands, see, smell, hear, taste, touch.
   • Zazpívali jsme si písničku: I use my eyes to see/ears to hear/nose to smell/mouth to taste/hands to touch.
   • Activity Book 46/2, 47/1
   • Homework 47/2
  • 15.1.
  • 8.1.
  • 18.12.
  • 11.12.
  • 4.12.
   • Hello song
   • Letters Q/R
   • Pets: horse, cat, dog, fish, bird, mouse
   • Flashcard games – What’s missing?
   • AB 34/2
   • Množné číslo: cat – cats, dog – dogs, horse – horses, bird – birds, fish – fish, mouse – mice
   • Podstatná jména: big/small, clean/dirty, long/short
   • Unit 5 Song
   • Homework: 35/2
  • 27.11.
   • How Do We Say Hello
   • Kontrola dú
   • Rychlé zopakování Unit 1 – 4
   • Děti vyplnily test Units 1 – 4
   • Alphabet Dance
   • Letter Recognition Practice – procvičování rozpoznávání jednotlivých písmen
   • Adjectives – drawing – děti kreslily „smajlíky“ podle zadání: sad, happy, angry, tired…
   • Telephone – děti si zahrály na „tichou poštu“ – procvičování psaní písmen
   • Unit 1 song
  • 20.11.
   • Hello Song for Kids | Greeting Song for Kids | The Singing Walrus
   • Toy Chant – rytmická říkanka s obrazovými kartami – slovní zásoba lekce (toys) – bike bike, bike, my favourite toy/car, car car, my favourite toy…
   • Alphabet O & P – vyracování stránek v Alphabet Book
   • Opakování: mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather
   • Obraozové karty se členy rodiny jsme nalepili různě po třídě a děti vždy dostaly pokyn, kam mají jít (tedy najít správnou kartu)
   • Unit 3 Song – Favourite toys / Unit 3 Story
   • Opakování: beautiful, ugly, happy, sad, old, young
   • Pantomima: děti ukazovaly (beautiful, ugly..) a ostatní hádaly
   •        Activity Book 26/2 (What’s different?)
   • Homework: Activity Book str. 29 a 32/2
   • Příští týden bude opakování Unit 1-4. Děti budou vyplňovat „test“ (vybarvování, zakroužkování apod.)
  • 13.11.
   • Hello Song for Kids | Greeting Song for Kids | The Singing Walrus
   • Letter Recognition Practice (část videa) – procvičování písmen
   • Alphabet písmena M/N – děti si vypracovaly stránky Alpahbet Book
   • Nová slovíčka: family, mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather
   • Listening – procvičování nové slovní zásoby
   • Nová slovíčka: beautiful, ugly, happy, sad, old, young
   • Charades  – děti předváděly baeatiuful, ugly .. a ostatní hádaly, co předvádějí. Vyjadřování celou větou – She’s happy. He’s ugly apod.
   • Unit 3 Song
   • Activity Book 26/1
   • Opakování: on/in/ under/next to
   • Listen and do: “under the table”, “on the chair”, “pencil in the book”, “next to a friend”
   • Activity Book 25/1
   • Homework:  25/2
  • 6.11.
   • Alphabet Dance
   • Alphabet – K & L – děti si vyplnily písmena do Alphabet Book
   • Nové slovo – drum. Opakování toys Here’s my ball, my ball, my ball. Here’s my ball. My favorite toy. apod.
   • Předložky: on, in, under, next to
   • Spatial Concepts (Prepositions) Song – On, In, D
   • Hra – s Montym – děti dávaly podle pokynů Montyho in the box/on the box / under the box/ next to the box. Děti poté odpovídaly na otázku: Where is Monty?
   • Activity Book 20/1
   • Unit 3 Song – Favourite toys
   • Activity Book 21 – poslech
   • Unit 3 Story
   • Homework: AB 20/2, 23
  • 30.10.
  • 16.10.
   • Unit 2 Song
   • Alphabet –  I , J – děti si vyplnily stránky v Alphabet Book
   • Counting 1-10 Song |The Singing Walrus
   • Opakování – colours – blue, green, pink, purple, red, orange, yellow, black, white, grey, brown
   • Děti zhlédly video o míchání barev – následovala hra, kdy každý měl kartu s nějakou barvou. Když byli 2 vyzváni, aby ukázali a pojmenovali své barvy, ostatní museli říci, jaká barva by vznikla, kdyby se tyto dvě smíchaly…Blue and yellow make green….apod.
   • Activity Book 16/1
   • What’s your name? How old are you? – děti se navzájem ptaly
   • Make friends  – Trevor’s values – poslech k obrázkům na tabuli – různé způsoby, jak se chovat přátelsky: Hello, nice to meet you. / Are you ok? / Comon on! Let’s play!
   • Homework: Activity Book 17/1 – děti mají nakreslit svého 2 kamarády a napsat, jak se jmenují, kolik je jim let.
  • 9.10.
   • Alphabet Dance
   • Písmena abecedy G/H
   • Phonics Song 2)
   • Kontrola dú 10/2, 11/2 
   • Opakování – pencil, book, eraser, pen, table, chairděti si položily jednotlivé předměty na stůl a podle rytmické říkanky je postupně zdvihaly
   • Activity Book 13/7
   • Unit 2 song
   • How old is she/he? She’s/He’s… – procvičování otázek a odpovědí
   • Activity Book 12/2
   • Unit 2 story
   • Opakování slovní zásoby a jmen ze Star family
   • Homework: Activity Book str. 15 celá
  • 2.10.
   • Alphabet Dance
   • Písmena abecedy  E&F  – děti si je zapsaly do svých Alphabet Books       
   • Kontrola domácího úkolu
   • School items  – představili jsme si novou slovní zásobu – děti ukazovaly jednotlivé věci (pencil, pen, eraser, table, chair)  
   • Hra s obrazovými kartami. Ukotvení nové slovní zásoby.
   • Numbers 1 – 10
   • Activity Book 10/1
   • Seznámili jsme se s novými postavami učebnice: Lenny and Alex
   • Fráze: “Who’s that?” “That’s…” She is / he is
   • Activity Book 12/1
   • Domácí úkol: 10/2, 11/2 
  • 25.9.
   • Hello! | Super Simple Songs
   • The Alphabet Song | Learn The ABCs | Finny The Shark
   • Písmena C,D – děti zhlédly video a vypracovaly stránky v Alphabet Book
   • How Old Are You? Song, děti se pak v kroužku (in a circle) navzájem ptaly a odpovídaly
   • Společně jsme si zkontrolovali úkol a děti, kteří jej měly, dostaly hvězdičku.
   • Barvy (colours) – procvičovali jsme barvy, zazpívali si písničku (sing a song!) – Rainbow; formou her na tabuli děti pojmenovávaly jednotlivé barvy, hádaly, která chybí apod.
   • Activity Book 7/1
   • Procvičovali jsme čísla (numbers) 1 – 10
   • Pustili jsme si příběh (story) z učebnice a seznámili se s novými postavami: Maskman, Marie
   • Domácí úkol: AB str. 9 – děti nalepí samolepky ze zadní části učebnice a pojmenují čísla.
  • 18.9.
   • What’s Your Name? | Kids Song | Finny The Shark
   • The Alphabet Song | Learn The ABCs | Finny The Shark
   • Letters A&B-seznámili jsme se s písmeny A,B, děti zhlédly krátká videa v programu starfall.com, psaly a vybarvovaly ve svém Alphabet Book. Prosím věnujte pozornost odkazům na videa k jednotlivým písmenům viz. výše na této stránce.
   • Představili jsme si z učebnice Star family: Mr. Star, Mrs. Star, Stella, Simon, Suzy.
   • Activity Book (dále AB) 4/1,2
   • Numbers 1 – 10 – říkačka s čísly, formou her (obrazové karty) jsme si procvičovali čísla
   • Děti se navzájem ptaly: How old are you? A odpovídaly: I’m 6/7.
   • AB 6/1
   • Domácí úkol (homework) – AB str. 6/2 – děti mají nakreslit sebe, napsat své jméno a věk
  • 11.9.

   Dnešní hodina byla úvodní. Nejdříve jsme si všichni navzájem představili (formou hry – děti vždy odpovídaly na otázku “ What’s your name?“ My name is.…..a udělaly nějaký pohyb. Ostatní děti si jej musely spolu se jménem zapamatovat).

   Hello song What’s Your Name? | Kids Song | Finny The Shark – děti zpívaly podle videa a poté společně s vyučujícími. Nice to meet you – děti se učily tuto frázi vyslovit rychle (fast), pomalu (slowly), normálně (normally).

   Představili jsme si kamaráda – Monty (mouse), pravidla (class rules), která ve třídě musíme respektovat (listen, speak English, bring your books, raise your hand, be kind). Děti se seznámily se systémem odměn – hvězdičky (stars). Každý dostal „Alphabet Book“ – sešit, se kterým budeme pracovat pouze ve škole.