Flamingos

 

Vyučující Anna Holladay
E-mail aholladay@leapcz.com

 

Asistentka Vlaďka Hlusičková
E-mail vhlusickova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

 

Videa k domácí přípravě a opakování – My Alphabet Book

 • 21.5.
  • Do You Like Lasagna Milkshakes?
  • Portfolio – děti četly a malovaly: I ____(like/don’t like) bananas.
  • Procvičovali jsme gramatiku: I like/I don’t like/Do you like..?/ Yes, I do. / No, I don’t.
  • Unit 12 Song
  • Activity Book – 87 + 88/1 (společně u tabule)
  • Unit 12 Story
  • ABC practice – s papírovými písmenky jsme procvičovali abecedu a skládali slova
  • HW(DÚ): AB 89 (My Picture Dictionary)
  • !Připomínka: za 14 dní v úterý 4.6. budou děti vyplňovat poslední test z probraných lekcí 9 – 12, připomínáme proto domácí opakování, příští týden budeme také společně vše procvičovat ve škole:)
 • 14.5.
  • Do You Like Broccoli Ice Cream?
  • Portfolio – děti četly a malovaly: Suzy is eating chocolate ice cream.
  • Unit 12 – Party Time! – slovíčka: Apple, orange, banana, burger, ice cream, cake, chocolate, fish, party/young, old, small, big
  • S novými slovíčky jsme si zahráli hru – What‘ s missing? Game
  • Grammar – Do you like…? Yes, I do./No, I don‘ t. I like… . I don‘ t like … .
  • Unit 12 Song
  • Activity Book – 84/2 + 85/2 (procvičovali jsme čtení) + 86/1 (poslech)
  • Na závěr hodiny jsme si v kroužku zahráli hru na procvičení nové gramatiky – Fruitbasket turnover🙂
  • HW(DÚ): AB 85/1 + 86/2
 • 7.5.
  • Unit 11 Song
  • Portfolio – diktát písmenek: dining room, living room, bathroom
  • Na procvičení názvů místností jsme si zahráli hru – Flashcards Game: bedroom, dining room, hall, kitchen…
  • Monty´s Sounds and Spelling – učili jsme se správně vyslovovat „m“ (monkey, mouse, bedroom, swimming…) + „th“ (three brothers in the bathroom)
  • Activity Book – 79/1 + 81 + 82/1
  • Unit 11 Story
  • Na závěr lekce jsme procvičili slovíčka pomocí hry na tabuli –Tic Tac Toe Game (piškvorky)
  • HW(DÚ): AB 83
 • 30.4.
  • Hello Hello! Can you clap your hands?
  • Portfolio – Write and draw: Grandpa´s eating fish.
  • Začali jsme novou lekci – Unit 11 – nová slovíčka: bathroom, bedroom, dining room, hall, kitchen, living room
  • Draw a picture – podle pokynů děti malovaly předměty do vytištěného obrázku domu: Draw some trousers in the bedroom. Draw a toy train in the living room. Draw a schoolbag in the hall...
  • Activity Book – 78/1 + 80/1 (poslech a vybarvování)
  • Unit 11 Song
  • Charades Game – formou hry u tabule jsme procvičovali přítomný čas průběhový: What’s he/she doing? He’s/She’s drawing a picture/listening to music …
  • HW(DÚ): AB 79/2 (napiš a namaluj místnosti ve tvém domě/bytě)
 • 23.4.
  • Unit 10 Song
  • Portfolio – Write and draw: Miss Vlaďka is riding a motorbike:-)
  • Grammar Opakovali jsme průběhový čas přítomný: I´m driving a bus. I´m riding a motorbike. I´m flying a plane.
  • Games – na procvičení jsme si zahráli hry: Snatch it! + Find the card and ask (děti vybíraly správný obrázek a ptaly se): Are you driving a car/riding a horse/flying a helicopter?
  • Monty´s Sounds and Spelling – procvičovali jsme výslovnost „ng„(flying, driving, riding)
  • Activity Book – 74/1 + 73 (poslech) – opakování předložek
  • Společně jsme shlédli příběh 10. lekce – Unit 10 Story
  • HW: AB 75 (My Picture Dictionary)
 • 16.4.
  • A-E-I-O-U Song
  • Unit 10 – nová slovíčka: bus, lorry, motorbike, helicopter, plane, boat
  • Portfolio – Write and draw: I’m driving a lorry.
  • Grammar učili jsme se přítomný čas průběhový: What are you doing? I´m riding a motorbike.
  • Game – na procvičení nové gramatiky jsme si v kroužku zahráli hru – děti říkaly a předváděly: What are you doing? I’m driving a bus/a lorry. I’m riding a motorbike/a horse. I’m flying a helicopter/a plane. I’m walking.
  • Library Books – o přestávce měly děti opět možnost vypůjčit si anglické knížky dle vlastního výběru
  • Společně jsme si u tabule zazpívali a zatancovali – Unit 10 Song
  • Activity Book – 70/2 + 72/1
  • Story: Car Race https://www.starfall.com/h/ltr-pc-ar/car-race/?sn=ltr-classic
  • HW: AB 70/1
 • 9.4.
  • Unit 9 Song
  • Portfolio – Read and draw: Monty can sing. Monty can´t play basketball.
  • Procvičovali jsme slovní zásobu 9. lekce: Play football, play basketball, play tennis, play the guitar, play the piano, swim, ride a bike
  • Grammar – Can you swim? Yes, I can. No, I can´t.
  • Beach ball toss – na procvičení gramatiky
  • Monty´s Sounds and Spelling – sledovali jsme video : What can you see? Watch video, say and clap on the /ei/ sounds
  • Activity Book – 67 + 68/1
  • Společně jsme shlédli příběh 9. lekce – Unit 9 Story (Fun time!)
  • Na závěr jsme si ještě zahráli hry – Games: Tic tac Toe + Simon says
  • HW: AB 69 (My Picture Dictionary)
 • 26.3.

  Happy Easter!

 • 19.3.

  LEAP ENGLISH DAY CAMP: Nezapomeňte se registrovat do 31. března a získat 10% slevu! Přihlášku najdete zde.

  • Yes, I Can! | Actions Song for Children
  • Portfolio – děti o sobě psaly věty – I can/I can‘t … .
  • Unit 9 – nová slovíčka: play football, play basketball, play tennis, play the guitar, play the piano, swim, ride a bike
  • Na procvičení slovíček jsme si hned zahráli hry – Show me, Simon says
  • AB 64/1,2 + 66/1
  • Unit 9 Song
  • Frogs on a log (procvičovali jsme I can / I can’t) + Snap! Game
  • HW(DÚ): AB 66/2
  • Děti si dnes domů odnesly opravené testy
 • 12.3.
  • How do we say Hello Song
  • Portfolio – s dětmi jsme podle obrázků procvičovaly: has got (má) X hasn´t got (nemá)
  • Zkontrolovali jsme DÚ a společně jsme si zopakovali slovíčka na test formou oblíbené hry Around the world Game (flashcards)
  • Brain Break – Alphabet Dance
  • Děti poslouchaly instrukce a vyplňovaly opakovací test z lekce 5 – 8
  • A-E-I-O-U Song
  • White boards – na závěr lekce jsme ještě s dětmi procvičovaly písmenka – děti psaly na bílé mazací tabulky: cat + bird
  • Homework (Domácí úkol) – Žádný nový DÚ není – ale ti, co nemají dodělané domácí úkoly z minulého týdne (případně i starší!), prosím dodělat!
 • 5.3.
  • Unit Songs 5-7
  • Shlédli jsme další příběh – Unit 8 Story: My clothes
  • Nová gramatika – has got/hasn´t got + have got/haven´t got
  • Portfolio – Draw: She hasn´t got hair. She has got three small ears.
  • Procvičovali jsme čtení a výslovnost „u“: https://www.starfall.com/h/abcs/vfs224136459/
  • Shlédli jsme příběh: Gus the Duck story
  • Hrou Snatch it! jsme si procvičili slovíčka z minulých lekcí
  • Na závěr děti v párech třídily slovíčka na papírcích do 4 kategorií (pets/wild animals/face/clothes)
  • Homework (Domácí úkol) – AB 62/1 (pokračuj ve čtení a poté malování obrázků Billa a Bena)
  • !Připomínka: příští úterý 12.3. budou děti vyplňovat test z probraných lekcí 5 – 8, připomínáme proto domácí opakování těchto čtyř lekcí!
 • 27.2.
  • Phonics Song 2 (new version)
  • Unit 8 Song (My clothes)
  • S papírovými výstřižky jsme opakovali znalost a čtení slovíček – oblečení
  • Portfolio – Draw: There´s a hippo in a red skirt and blue jacket.
  • Monty’s Sounds and Spelling – procvičovali jsme výslovnost “s” and “sh” – děti ve dvou skupinách opakovaly (Say it slowly/quickly, loudly/quietly): “Six snakes in T-shirts” + “Seven sheep in socks and shoes
  • Activity Book – 57 + 58/1
  • Library – zájemci o prohlížení/čtení si opět vypůjčili anglické knížky z naší knihovny:)
  • Homework (Domácí úkol) – AB 58/3 + celá str. 59
  • !Připomínka: za 14 dní v úterý 12.3. budou děti vyplňovat test z probraných lekcí 5 – 8, připomínám proto domácí opakování, příští týden budeme také společně vše procvičovat ve škole.
 • 20.2.
 • 13.2.
  • Unit 7 Song
  • Portfolio: Draw a hippo with a green tail and pink legs.
  • Opakovali jsme zvířata a části těla – Animals +  body parts: hand, body, arm, leg, foot/feet, tail…
  • Body Parts: Hand, Foot, Arm and Leg | English for Children | English for Kids              
  • A na procvičení těchto slovíček jsme si zahráli hru ve dvojicích – Game: Snatch it!
  • Activity Book – 51 + 52/2
  • Short „i“ výslovnost – video: https://www.starfall.com/h/abcs/vfs224133580/?mg=k
  • short i
  • “The Big Hit”: https://www.starfall.com/h/ltr-sv-i/the-big-hit/?sn=ltr-classic
  • Knihovna (Library) – dnes jsme děti seznámily s knihovnou LEAP, kde si mohou pravidelně půjčovat anglické knížky (na 14 dní). Samozřejmě neočekáváme, že by děti knihu samy přečetly. Chceme, aby si ji doma s rodiči prohlédly, pojmenovaly, co už znají a rodiče jim případně část přečetli. Děti si tak pomalu začnou zvykat na anglické knížky, chceme je motivovat ke čtení. Dnes si všichni vypůjčili 1 knížku dle vlastního výběru a k ní dostali také list papíru – zápis z četby (Book Report). Děti zde napíší (opíší) název knihy a jméno autora a nakreslí obrázek. Za vypracovaný Book Report následně dostanou za dobrou práci odměnu – 2 hvězdičky navíc:)
  • Unit 7 Story
  • Homework: AB 53
 • 30.1.
 • 23.1.
  • Unit 6 Song
  • Děti se již naučily všechna písmenka a za skvělou práci od nás dostaly ABC certifikáty a společně se školními písankami (Alfabet Books) je odnesly domů pochlubit se rodičům:)
  • Words – opakovali jsme slovíčka o těle a učili se nová: see, hear, smell, taste, touch + brush, feed, walk, wash
  • Pustili a zazpívali jsme si 5 Senses Song
  • Zac the Rat story: https://www.starfall.com/h/ltr-sv-a/zac-the-rat/?sn=ltr-classic
  • New portfolios – dětem jsme rozdaly nové školní sešity, jejichž obálku si začaly zdobit (write your name and draw a picture)
  • Brain Break – Head Shoulders Knees And Toes
  • Activity Book – 46/2 + 47/1
  • Reading – společně jsme procvičovali čtení – I walk my dog. I feed my fish. I brush my cat. I wash my horse.
  • Homework (Domácí úkol) – AB 47/2 (Namaluj/Představ si svého oblíbeného mazlíčka – nakresli jeho obrázek a doplň o něm věty)

 • 16.1.
 • 9.1.
 • 19.12.

  Merry Christmas and a Happy New Year!

  • The Gingerbread Cookie Dance!
  • Na procvičení vánoční slovní zásoby jsme si zahráli hru 4 Corners (Christmas tree, candy cane, reindeer, stocking, star, snowflake)
  • We Wish You a Merry Christmas – společně jsme si zazpívali koledy – Christmas carols a poté děti luštily hádanky a vybarvovaly vánoční pracovní listy, které si mohly vzít domů
  • Po přestávce jsme si udělali popcorn a shlédli krátký vánoční film A Trush Truck Christmas
 • 12.12.
  • Santa Freeze Dance!
  • Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka S + T
  • Unit 5 Song (Our pet)
  • Podle obrázků jsme opakovali názvy domácích mazlíčků (jednotné i množné číslo)
  • Activity Book – 37 + 38/2+3
  • Brain Break – I have a pet/Animal Song
  • Whiteboards – s bílými mazacími tabulkami jsme procvičovali přídavná jména: Draw a dirty dog. Draw a small fish.
  • Nová slovíčka – hen/hens (slepice), nest (hnízdo)
  • Monty´s Sounds and Spelling („e“)- děti opakovaly: „Ten red pet hens next to a nest.“
  • Unit 5 Story (Our pet)
  • Homework (Domácí úkol) – AB celá strana 39
  • Děti si dnes domů odnesly opravené testy (Unit 1-4)!
  • Příští týden budeme mít „Christmas Party“ – děti si mohou přinést vánoční dobroty a přijít vánočně oblečené/naladěné – moc se na ně s Miss Annou těšíme:)
 • 5.12.
  • How do we say Hello
  • Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka Q + R
  • Unit 5 – Our pets (domácí mazlíčci): cat, dog, fish, horse, mouse, bird
  • Grammar – množné číslo: cats, dogs, horses, birds, !POZOR NA NEPRAVIDELNÉ fish, mice!
  • Zahráli jsme si hru s obrázkovými kartami – What´s missing? Game
  • Brain Break – I have a pet
  • Učili jsme se přídavná jména: big/small, clean/dirty, long/short
  • Activity Book – 34/2 + 36/1
  • Unit 5 Song (Our pet)
  • S novými slovíčky jsme si na závěr zahráli Tic tac toe Game
  • Homework (Domácí úkol) – AB 35/2
 • 28.11.
  • How do we say Hello
  • Zkontrolovali jsme DÚ a společně jsme si zopakovali nejdůležitější slovíčka na test (barvy, čísla, členy rodiny, přídavná jména, předložky) – i formou nové hry Around the world Game
  • Děti poslouchaly instrukce a vyplňovaly opakovací test
  • U tabule si pak ve dvou týmech zahrály Telephone Game (tichou poštu) s písmenky
  • Na závěr lekce jsme si ještě zahráli hru Simon says
  • Homework (Domácí úkol) – Žádný nový DÚ není – ale ti, co nemají dodělané domácí úkoly z minulého týdne (případně i starší!), prosím dodělat!
 • 21.11.
  • Hello Song for Kids
  • Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka O + P
  • Vocabulary Review – pomocí flashcards jsme opakovali slovní zásobu (členy rodiny, přídavná jména, barvy, čísla)
  • Zahráli jsme si hru – Family Members Game
  • Nová slovíčka – Monkey Ben (opičák Ben) + fráze – I am finished! (jsem hotov)
  • Unit 4 Song
  • Brain Break – Number Song 1 – 20
  • Znovu jsme procvičovali předložky (on, in, under, next to)
  • Unit 4 Story
  • Activity Book – 26/2
  • Zahráli jsme si týmovou hru Tic tac toe (Piškvorky) na tabuli (i s obrázky Alex, Lenny, Meera)
  • Homework (Domácí úkol) – AB celá str. 29 + 32/2 (namaluj chybějící obrázek do opakující se řady)
  • !Připomínka: za týden v úterý 28.11. budou děti vyplňovat test (vybarvovat, zakroužkovávat obrázky podle poslechu) z prvních čtyř lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Unit 1-4) – příští týden budeme na začátku lekce ještě společně vše procvičovat
 • 14.11.
  • Hello Song for Kids
  • Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka M + N
  • Unit 4 – Nová slovíčka – My Family: mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather + happy, sad, old, young, beautiful, ugly
  • A s novými obrázkovými kartami jsme si hned zahráli hru na tabuli – What´s missing? Game
  • Brain Break – Phonics Song 2
  • Opakovali jsme předložky (on, in, under, next to)
  • Charades Game (s novými přídavnými jmény jsme si zahráli předváděcí/hádací hru)
  • Activity Book – 25/1 + 26/1
  • Homework (Domácí úkol) – AB 25/2 (namaluj členy své rodiny)
  • !Připomínka: za 14 dní v úterý 28.11. budou děti psát test z prvních čtyř lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Unit 1-4) – prosím, zopakujte si s dětmi slovíčka i gramatiku, příští týden budeme také společně vše procvičovat ve škole
 • 7.11.
  • Alphabet Dance
  • Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka K + L
  • Words – opakovali jsme názvy hraček (toys) a přidali nové slovíčko „drum“ (buben)
  • Představili jsme si předložky – Prepositions Song
  • Grammar – Prepositions (předložky): in (v), on (na) , under (pod) , next to (vedle)
  • Prepositions Game – s plyšákama jsme si zahráli hru – Where is Monty/Ben? He is on the table/under the chair/in the box/next to Miss Anna🙂
  • Unit 3 Song
  • Activity Book – 20/1 + 21
  • Unit 3 Story – Where is Maskman´s car? (in the bag)
  • Homework – AB 20/2 (zakroužkuj rozdíly) + celá strana 23 (nahoře nalep samolepky, které najdeš vzadu v knize a dole si vybarvi hvězdičky, pokud umíš říci, co je na obrázku)
 • 31.10.
  • Happy Halloween!Halloween Freeze Dance
  • Unit 3 – nová slovíčka: toy, ball, bike, car, computer, doll, train
  • Nová fráze: What´s your favourite toy? My favourite toy is my ball/doll/car…
  • Activity Book – 18/1 + 19/1 (poslech)
  • Halloween Song for Kids
  • Procvičovali jsme barvy a také frázi: How old is he/she? He´s /She´s …. .
  • Draw a ghost – děti malovaly duchy a poté říkaly, kolik jim je let
  • Zahráli jsme si hru s písmenky na papíře – Zombie Game
  • ABC Boo – Kids Halloween Song
  • Homework – AB 18/2 (říkej a spoj čarou co chybí v opakujícím se vzorci)
 • 17.10.
  • Unit 2 Song
  • Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka I + J
  • Colours – opakovali jsme barvy a naučili se další: black, white, grey, brown
  • Colour Flashcards Game – dětem jsme rozdaly karty s barvami a říkaly jim pokyny: Stand up/turn around/jump and show/say if you have red/green/pink….
  • Brain Break – Phonics Song 2 (new version)
  • Mix colours – procvičovali jsme názvy barev, které vzniknou mícháním: blue + yellow = green, red and white = pink, red and blue = purple, black + white = grey, red and green make brown;)
  • Conversation with ball – v kroužku s míčem se děti vzájemně ptaly a odpovídaly: What´s your name? My name is … How old are you? I am six/seven.
  • Activity Book – 16/1 (poslech)
  • Nová slovíčka: happy, sad, friend, play
  • Nová fráze – společně jsme se učili říkat: Are you okay? Come on, let´s play!
  • Homework – AB 17/1 (namaluj dva kamarády a podle vzoru vlevo napiš jejich jméno a věk)
 • 10.10.
  • Alphabet Dance Song
  • Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka G + H
  • Brain Break – Phonics Song 2 (new version)
  • Listen + Touch Game – hrou jsme si zopakovali slovíčka z minulé lekce – book, chair, eraser, pen, pencil, table
  • Grammar – How old is he/she? He´s /She´s 6 (7).
  • Activity Book – 12/2 + 13
  • Song – se třpytivým mikrofonem jsme si společně zazpívali písničku
  • Story time – 2x jsme shlédli zábavný příběh (Monty + Maskman)
  • Homework – celá strana 15 (samolepky najdete opět vzadu v knize)
 • 3.10.

  • Alphabet Dance Song
  • Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka E + F
  • Big and little A-F Game – zahráli jsme si týmovou hru s písmenky
  • How many fingers? Song
  • Nová slovíčka – book, chair, eraser, pen, pencil, table
  • Seznámili jsme se s novými postavami v učebnici – Lenny and Alex
  • Fráze – Who´s that? That´s …
  • Activity Book – 10/1 + 12/1
  • Homework – 10/2 ( podle obrázku vlevo namaluj jinak barevný stůl a předměty na něm) + 11/2 (spočítej jednotlivé školní předměty a celkové číslo pak vždy napiš dolů do čtverečku pod barevným obrázkem)
 • 26.9.

  Přivítali jsme se písničkou Flamingo Dance Party

  Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka C + D a zapsali je do školních sešitů s obrázky – My Alphabet Book. Písmenka i slovíčka na ně začínající si s dětmi můžete také procvičit kliknutím na písmenková videa výše 🙂

  The Alphabet Song

  Flashcards GamesColours and Numbers – zopakovali jsme si barvy a čísla – Counting 1-10 Song

  Conversation Game– děti se v kroužku s balonkem vzájemně ptaly a odpovídaly: How old are you? I am six/seven.

  How old are you? Song

  Activity Book (AB) – 7/1 (poslech)

  Unit 1 Story – sledovali jsme krátké video s příběhem a představili si dvě další postavy (Marie + Maskman)

  Homework (HW) – domácí úkol – na příští týden: AB celá strana 9 (v horním cvičení pokračuj s nalepováním samolepek, které najdeš vzadu v knize) a dole můžeš vybarvit hvězdičku, pokud umíš říci číslo nad ní)

 • 19.9.

  Přivítali jsme se písničkou What´s your name? Kids Song

  Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka A + B a zapsali je do školních sešitů s obrázky – My Alphabet Book. Písmenka i slovíčka na ně začínající si s dětmi můžete také procvičit kliknutím na písmenková videa výše 🙂

  The Alphabet Song

  Představili jsme si Star Family (rodina): Mr. Star, Mrs. Star, Stella, Simon, Suzy a s jejich obrázkovými kartami (flashcards) jsme si zahráli hry – Flashcards Games

  Numbers 1-10 – naučili jsme se počítat do deseti

  Brain Break – Counting 1-10 Song

  Phrases (fráze) – What´s your name? My name is … ./I am … . Nice to meet you! How old are you? I am six (years old).

  Activity Book (AB) – 4/1 + 6/1

  Homework (HW) – domácí úkol – na příští týden: AB 6/2 (namaluj sebe a podle obrázku vlevo napiš své jméno a kolik ti je let – stačí číslo)

 • 12.9.

  Na naší první hodině angličtiny jsme se nejprve vzájemně představili a seznámili jsme se také s naším plyšovým kamarádem (Monty Mouse): What is your name? My name is Miss Anna/Miss Vlaďka/Monty. Nice to meet you!

  Name Tents – vyrobili jsme si barevné jmenovky na lavici a pro lepší zapamatování jmen jsme si také v kroužku u tabule zahráli pohybovou hru (Name Game)

  Song – zazpívali jsme si písničku What´s your name? (můžete dětem pustit i doma)

  New words (nová slovíčka) – slow (pomalá), fast (rychlá), normal (normální)

  Class Rules + Class poster = We are a team! – Představili jsme si pravidla naší skupiny a také všechny děti podepsaly náš skupinový plakát, čímž se zavázaly tato pravidla v našich hodinách dodržovat: Be Prepared (na každou lekci nosit učebnici a penál a mít vypracovaný domácí úkol), Listen (poslouchat), Raise your hand (hlásit se, nevykřikovat), Speak English (s pomocí Miss Vlaďky se snažit mluvit anglicky) + Be Respectful (respektovat učitele, spolužáky i vybavení třídy)

  Star Chart – na závěr jsme se ještě seznámili s motivačním systémem hvězdiček (stars) které budou děti každou hodinu dostávat za to, že přinesly učebnici, vypracovaly domácí úkol (a ve druhém pololetí – také po „přečtení“ vypůjčené knížky vypracovaly „Book report“), hezky se chovaly a během celé hodiny dobře pracovaly:)

  HW: No homework today (dnes žádný domácí úkol):)