14.11.

  • Hello Song for Kids
  • Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka M + N
  • Unit 4 – Nová slovíčka – My Family: mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather + happy, sad, old, young, beautiful, ugly
  • A s novými obrázkovými kartami jsme si hned zahráli hru na tabuli – What´s missing? Game
  • Brain Break – Phonics Song 2
  • Opakovali jsme předložky (on, in, under, next to)
  • Charades Game (s novými přídavnými jmény jsme si zahráli předváděcí/hádací hru)
  • Activity Book – 25/1 + 26/1
  • Homework (Domácí úkol) – AB 25/2 (namaluj členy své rodiny)
  • !Připomínka: za 14 dní v úterý 28.11. budou děti psát test z prvních čtyř lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Unit 1-4) – prosím, zopakujte si s dětmi slovíčka i gramatiku, příští týden budeme také společně vše procvičovat ve škole