14.11.

  • Hello Dave Moran
  • What is your favorite sport? My favorite sport is….- děti odpovídaly na otázku.
  • Portfolios: Děti skládaly z rozházených slov věty
  • Activity Book str. 23 – kontrola domácího úkolu
  • Příprava na “Test party” na příští týden. Děti si prohlédly test; formou hry jsme si procvičili některé části, slovní zásobu
  • Opakování – adverbs (příslovce)AB 24/1
  • Activity Book 21/2
  • Hry s obrazovými kartami – Sports and adverbsna závod u tabule – rozpoznávání obrázků, spelling..
  • Homework:  Activity book 25, 19/1