9. 11.

Timebomb – Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat.

Portfolios – Děti zapisovaly věty do svých sešitů podle obrázků, ze kterých bylo jasně poznat, zda on/ona (He/She) má ráda/nemá ráda (likes/doesnt like) danou věc. Následně ve dvojicích procvičovaly otázky ’’Does your best friend like …?’’ a odpovědi ’’Yes, he/she does.’’/ ’’No, he/she doesn’t.’’

HW – Před přestávkou jsme si ještě zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne a děti dostaly na další týden (16. 11.) zadané stránky 24 a 25 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

Students Book – V učebnicích jsme pracovali na str. 25, kde děti nejprve podle poslechu kroužkovaly správné odpovědi u cv. 1 i 2, ve cv. 3 potom ve dvojicích procvičovaly věty ’’Does … like …?’’ a odpovědi ’’Yes, he/she does.’’/ ’’No, he/she doesnt.’’

Who’s in your circle? – Tuto gramatiku si děti procvičily v závěru hodiny také díky hře, kde získaly názor na jejich oblíbené zvíře od svých kamarádů a poté své poznatky přednesly před třídou.