14.11.

V kroužku: What is your favourite toy? /Jaká je tvoje nejoblíbenější hračka? Ptáme se navzájem.

Phonics song: zpíváme a na závěr si na interaktivní tabuli ukazujeme různá slovíčka (What is this? It’s a ball. Is this a lion? Yes, it is! What colour is this hat?..)

Starfall: písmenko P, p

Alphabet books: obtahujeme písmenko P, p a vybarvujeme obrázky

Vocabulary: zopakovali jsme slovíčka podle obrázkových kartiček, spojujeme s přídavnými jmény OLD BLUE CAR, SHORT RED TRAIN, BEAUTIFUL YELLOW BIKE…. (všechna slovíčka mohou děti doma procvičovat podle videí nad zápisem)

Bookwork: učebnice SB str. 26 – 27 – nový příběh, posloucháme a sledujeme obrázky a text, na příběh jsme se podívali na videu na interaktivní tabuli

Cvičebnice WB str. 26/ 1 – poslechové cvičení, 2 – pořadí obrázků.

SB 27/4 – krátká slova s „e“ (píšeme na tabuli a hláskujeme – PEN, RED, TEN. Ve cvičebnici WB str. 27/2 – do slov doplňujeme písmenka E, A