7. 11.

Hot Seat – Hodina začala hrou na zopakování slovíček.

Portfolios – Nejprve se děti dívaly na obrázky a následně psaly věty typu: She likes parrots., He doesn’t like Apples., He likes chicken., She doesn’t like fish.

Grammar – Gramatiku si děti procvičily také pomocí písničky.

Students Book – V učebnicích děti pracovaly na str. 23 a 24.