12.12.

  • How do we say hello?
  • Společná kontrola domácího úkolu – prosíme rodiče, aby dětem pomohli vždy vypracovat poslechová cvičení.
  • Letters W/X – psaní do Alphabet Books 
  • Procvičování rozpoznávání písmen/čísel v náhodném pořadí.
  • Animal words – AB 39/1, AB 37/1
  • Pets (up, sitting rainbow) PB p.39/1. What is Marie’s favorite pet? A cat. What is Maskman’s favorite pet? Fish
  • Unit 5 Story – Our pet
  • Opakování – množné číslo: mouse/mice, fish/fish, dog/dogs…
  • Různé hry na procvičování slovní zásoby lekce
  • Domácí úkol: AB 39/2 – děti spojí obrázek s obrázkem v dolní části stránky čarou a slovo vysloví. Samolepky si nalepily již ve škole.