14. 12.

Hodinu zahajujeme koledou a zpěvem – Jingle Bells

Conversation – „When do you go to bed? I go to bed at 8 o’clock.

Portfolio – podle obrázkových kartiček zapisují děti slovíčka do sešitů

Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

Nový domácí úkol – AB str. 35 / 1

Bookwork – PB str. 34 / 1 – Astronaut – posloucháme, odpovídáme na otázky

Str. 35 / 4 – posloucháme, střídáme se ve čtení a odpovídámena otázky související s textem

AB str. 34 / 1 – procvičujeme určování hodin, opakujeme dny v týdnu

Daily routines – vzájemně se ptáme a odpovídáme – When do you wake up? When do you go to school? When do you go to bed?…….. I wake up at ……, I go to school at…….I go to bed at …….