4. 1.

Přivítali jsme se  novoroční písničkou a ptáme se, co kdo obvykle dělá na Silvestra – „What do you always do on New Year’s Eve? I always spend time with family/ dance/ play games ….“

Portfolio – ukazujeme si obrázky slovní zásoby související s novoročními oslavami, zapisujeme si je do sešitu a kreslíme obrázky (fireworks, party, confetti, clock)

Vocabulary- fireworks, clock, party hat, toast, balloons, confetti, mask, blower, crown

Activities –
New Years Coloring Page – podle čísel si vybarvujeme obrázek k novému roku.
Vocabulary Review – opakujeme slovní zásobu od začátku školního roku pomocí obrázkových karet; z řady obrázků určujeme, který do ní nepatří

Scavenger Hunt – hledáme obrázky s novoroční tématikou schované po třídě; poté si říkáme, jak se slovíčka vyslovují a co znamenají.
Wordsearch – luštíme osmisměrku na novoroční téma.
Interview – dělíme se do menších skupinek a ptáme se spolužáků, co nejhezčího zažili v minulém roce – „What was your favourite part of 2023?