23. 11.

Hodinu zahajujeme konverzací – „How are you today?“

Portfolio – do sešitu procvičujeme předložky IN, ON, UNDER….. na základě názorných ukázek

Píšeme celé věty – The ball is in front of the box. The ball is next to the board.

Opravujeme domácí úkol z minulého týdne. Kdo nevypracoval, dopíše si. ( AB str. 24/1, str. 25)

Homework – AB str. 27, 29 – vypracovat prosím do následujícího čtvrtka

Test – příští čtvrtek 30. 11 si napíšeme souhrnné opakování z probraných lekcí

Bookwork – AB str. 28/2 – Whose is this…….

Procvičujeme v kruhu i na interaktivní tabuli – Whose shoes are those? Those are Grandpa’s. / PB str. 27 cv.1 /

PB str. 32/1 – děti zapisují písmena a skládají tak slova

Game – soutěžíme v týmech – procvičujeme lovíčka s pomocí obrázkových kartiček