9. 11

Začínáme protažením a písničkou – „Hello Miss Linky“

Konverzace I’m happy today. How are you?

Portfolio – píšeme krátké věty s předložkami – IN, ON, UNDER, NEXT TO

Kontrolujeme si domácí úkol z minulého týdne.

Bookwork – Activity book str. 19 / 1 – There is, There are

Game – na interaktivní tabuli procvičujeme formou her a soutěží „there is, there are“

Procvičování slovní zásoby: camera, computer game, tablet, lorry, board game, kite, teddy bear, alien

Nová gramatika – Whose is this pencil ? It’s Sara’s.  / Čí je to tužka? Je Sáry. /Procvičujeme názorně pomocí vlastních předmětů. Ptáme se a odpovídáme.

 this is / these are – toto je X toto jsou – opět si názorně předvádíme.

This is one bike. X These are two bikes.

Bookwork – Activity Book 20/ 2

Homework – Activity Book – str. 20 / 1, str. 23