20.9.

Přivítali jsme se písničkou Funky Counting Song

Portfolio – Write the number! 1-10

Opakovali jsme čísla a barvy

Whiteboards – pomocí malých bílých mazacích tabulek jsme procvičovali pravopis slovíček

Flashcards (obrázkové karty) – představili jsme si Star Family + toys

Brain Break – Party Freeze Dance Song

Grammar – Who´s he/she? He´s / She´s Stella. She is 9 (years old).

Activity Book (AB) – 4/1 + 6/1

Hot potato Game: What´s your name? How old are you? What´s her/his name?

Homework (HW) – domácí úkol na příští týden: 4/2 (napiš své jméno, věk a namaluj sebe) + 6/2 (nejdříve rozlušti slovíčka a poté je doplň do vět)