22.11.

 • Unit 4 Song
 • Portfolio – děti malovaly: Draw two watches on a mat. Draw Monty in the bath.
 • Activity Book – pg. 27 + 28/2,3 (ve dvojicích)
 • Grammar – na interaktivní tabuli jsme procvičovali: it´s / they´re (Are these mats yours?)
 • Gameshow Quiz
 • Brain Break – The Dance Freeze Song 2!
 • Procvičovali jsme předložky a také přivlastňování – Whose Ears? (děti hádaly, čí uši jsou na obrázcích)
 • Unit 4 Story
 • Na procvičení slovíček jsme si na závěr zahráli hru s obrázkovými kartami Around the world Game
 • Homework – AB – celá strana 29
 • !Reminder (Připomínka): za týden ve středu 29.11. budou děti vyplňovat souhrnný test z prvních čtyř lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Unit 1-4) – příští týden budeme na začátku lekce ještě společně vše procvičovat