15. 1.

Hodinu zahajujeme písničkou a konverzací.

Homework – kontrolujeme společně domácí úkol z minulého týdne a opravujeme

Bookwork – učebnice SB str. 49 – znovu sledujeme gramatickévideo a doplňujeme cvičení 4

SB str. 50 – čteme příběh „UP HIGH“, posloucháme a sledujeme video. Na str. 51 / 2 odpovídáme na otázky pod textem.

Grammar – znovu si opakujeme gramatiku z minulé hodiny – I’m going to the library to get some book.

Portfolio – děti doplňují gramaticky správně věty „to“

  • I’m going to the cinema to watch a film.
  • I’m going to the sports centre to play football.
  • I’m going to the market square to buy some oranges.

Activity – procvičujeme předložky ( opposite, above, near, below ) s mapou – pracujeme ve dvojicích

  • Can you tell me where the library is? Yes, it’s opposite the bank.
  • I’m looking for the supermarket. It’s below the tower.

Homework – učebnice WB str. 48, 49 – vypracovat do následujícího pondělí 22. 1.