22. 11.

Zahříváme se u Freeze dance game

Dnešní hodina je zaměřena hlavně na opakování před testem.

Portfolio – 1. do vět doplňujeme SOME x ANY – Is there _____( any ) bread? There are_____ (some)rolls.

2. do vět doplňujeme SHALL – _______ we go to the park today?

Opakujeme psaní slovíček z poslední lekce.

Test – napsali jsme si samotný test.

Dětem se práce povedly. Rodiče mohou posoudit. Opravené testy si děti odnesly domů.

Games – na závěr hodiny luštím osmisměrky a hrajeme hry na procvičení slovní zásoby