25. 9.

Zahajujeme písničkou – Family members

Portforlio Miss Kelli’s shirt is …………. Miss Alice’s dog is named ………..

BookworkSB str. 7 – 1. Family tree – čteme a ukazujeme si jednotlivé členy rodiny

Nová slovíčka parents, grandparents, son, daughter, cousin

Grammar – učíme se přivlastňovatGina’s brother, Greg’s sister, Miss Kelli’s cousin

Activity – Family tree – každý si vytvořil vlastní rodokmen. Mezi sebou se ptáme a odpovídáme. „Who is he? He is my brother. He is my father’s son. Who is she? She is my mother. She is my grandmother’s daughter. „

Game – Telephone – hrajeme hru „tichá pošta“ – každý vymýšlí krátkou větu.

Homework – Domácí úkol – WB str. 6, 7 – vypracovat do pondělí 2. 10. Děkuji