4. 12.

Hodinu zahajujeme konverzací v kruhu.

Never, usually, sometimes, always – slovíčka máme k dispozici na tabuli a proto se ptáme a odpovídáme 1. How often do you tidy your room? I tidy my room once a week. 2. How often do you dry the dishes? I never dry the dishes. 3. How often do you play sports? I usually play sports three times a week.

Activity Telling time – učíme se poznávat a pojmenovat hodiny,

QUARTER PAST ONE ( čtvrt na dvě ), HALF PAST ONE (půl druhé )

QUARTER TO TWO ( třičtvrtě na dvě ) – každý dostává papírové hodiny a učíme se zobrazovat hodiny podle zadání

Bookwork – SB str. 35 / 1, 3, str. 37 / 1, 3

Portfolio Never, usually, sometimes, always – I never / always brush my teeth in the morning

Vybíráme vhodné slovíčko.

Na závěr opakujeme psaní slovíček z poslední lekce.

Homework -WB str. 34, 35, 36 – kdo nepřinesl toto pondělí vypracovanou str. 34, doplní si. Úkol vyhotovit prosím do pondělí 11. 12. Děkuji