8. 1.

Hodinu zahajujeme písničkou – „Hello“

Procvičujme předložky – opposite, above, near, bellow – názorně si ukazujeme ve třídě

Portfolio – použití předložek ve větách podle obrázků – The cat is bellow the tree. The sun is above the clouds. Senta is opposite Adelka.

Bookwork – SB str. 47 / cv. 1, 2 – pouštíme si video na intraktivní tabuli, doplňujeme cvičení s předložkami, díváme se na gramatické video

SB str. 47 / 3, 48 / Song

Homework – domácí úkol WB str. 46, 47 – vypracovat prosím do následujícího pondělí 15. 1.