8. 11.

Hodinu zahajujeme písničkou – „Please and Thank You“

Activity – procvičujeme gramatiku na interaktivní tabuli – Some X Any

Rozstříhané věty skládáme ve správném slovním pořádku. Pracujeme ve skupinkách.

Portfolio – do vět domplňujeme Some a Any – I need ………. water. No, there isn’t ……… lemonade, but there is water. Do you have ………. candy in your lunch box? There are ……… apples on the table, they are delicious.

Bookwork – SB str. 24 – posloucháme písničku, zpíváme a doplňujeme cvičení 1 a 2 podle textu a poslechu

Str. 25/ 1 – podle poslechu zaškrtávám zeleninu, která patří do polévky, cv. 2 – skládáme slovíčka do vět

Gramatické video It’s six o’clock and time to eat. How about some peas? Or shall we have some bread with cheese? I’d like some apples.