16.11.

Portfolio: 1) přečti text a vyvoď: má … rád/a ….? Odpověz: yes, he/she does. / no, he/she doesn’t.

SB – str. 29

WB – str.  //

_________________________________________________________________________________

Grammar: ❔ “Does he/she like … ?” -> ➕ „Yes, he/she does.“ ➖ „No, he/she doesn’t.“

Vocabulary, Phrases: polar bear, bear, zebra, crocodile, hippo, tiger, parrot, monkey, snake

_________________________________________________________________________________

Other information: Na začátku hodiny jsme diskutovali o tom, jaký jsme měli den. Po zapsání do sešitů a práci v učebnici jsme si zahráli cvičení na použití does/doesn’t: „Does the animal belong?“ – ukaž na zvíře a řekni, jestli patří či nepatří do k němu přiřazeného místa (voda, les, poušť..). Poté jsme si zahráli hry z CambridgeOne. Dále jsme si vyrobili plakáty o našem oblíbeném zvířeti – dětem se moc povedly a 📩 dostaly je domů, tak vám je určitě ukáží – a pak jsme si zahráli hry na procvičení slovíček.