5.10.

Today we had a test party! Zopakovali jsme si slovíčka a gramatiku, napsali jsme si test a poté jsme si odpočinuli u křížovky!

Knihovna, vypůjčeno do 19.10.: dětem jsme půjčily pracovní listy s knížkami a obojí prosíme vrátit za dva týdny ve čtvrtek. Doporučujeme číst alespoň část knížky nahlas, aby se procvičovala mluvená forma jazyka. Přejeme příjemné čtení!

Discussion: what did you do yesterday?

Portfolio: místo portfolií jsme dnes opakovali na test

Bookwork:

SB – str. //

WB – str. //

Grammar: //

Vocabulary, Phrases: My Day: get up, get dressed, have breakfast, brush your teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed

Other information:  seznámili jsme se s novými slovíčky z lekce 1