9.1.

Homework due 16.1.: WB – str. 48, 49

Portfolio: procvičení slovíček

SB – str. 48, 49

WB – str.  //


🔔 Grammar:  Členy: a/an/some/any

Vocabulary, Phrases: Lekce 4 (The Market): tomatoes, beans, greens, potatoes, kiwis, lemons, bread, mangoes, grapes, eggs, watermelons


Other information: Po přivítání jsme si zopakovali slovíčka. Vysvětlili jsme si kdy se v angličtině používají jaké členy a zahráli jsme si spoustu her, abychom tuto znalost procvičili a upevnili. Poté jsme pracovali v učebnici a dále hráli hry.