9.11.

Zadali jsme si nový HOMEWORK na 14.11 – WB strana 24, 25

Řekli jsme si jak se máme.

Podívali jsme se na písničku I like/I don´t like

MDR: psali jsme slovíčka do vět – don´t, does, doesn´t

Kroužkovali jsme co nejvíce slovíček za 10 vteřin.

Pracovali jsme se SB na straně 28

trénovali jsme slovíčka na tabuli.

Udělali jsme si cvičení na straně 29