13.9.

Homework due Monday 18.9.: podle instrukcí na papíře se společně s rodiči podívat, kde se nachází webová stránka naší skupiny; po splnění úkolu prosíme rodiče o podpis těchto instrukcí. Děkujeme.

Abychom se pozitivně naladili, začali jsme dnešní hodinu písničkou Hello Song.

Introduction: Ptáme se a odpovídáme, jak se dnes máme a co rádi děláme (e.g. How are you today and what do you like? I am happy/sad and I like playing hockey.). Přidáváme také další možnosti, jak můžeme vyjádřit své pocity (sleepy, angry, silly scared) a ukazujeme si je pomocí pantomimy.

Portfolio (zápis do sešitu): odpovídáme na otázky What’s your name? How old are you? What’s your favourite colour? What’s your favourite animal?

Alphabet and Spelling Game: V kroužku si opakujeme abecedu. Trochu jsme ji přes prázdniny zapomněli. Poté se dělíme do dvou týmů, hláskujeme slovíčka a píšeme je na tabuli (e.g. street, school, hospital, tree, apple, eagle).

Unscreamble the words: S pomocí nápovědy v podobě obrázků luštíme zamotané názvy zvířat (bear, zebra, hippo, crocodile, parrot, monkey, snake) a hláskujeme je.

Show me, Simon Says: opakujeme slovní zásobu na téma sportovní activity (football, tennis, baseball, swimming) a části obličeje (eyes, nose, ears, mouth, chin, cheeks, hair, face).

Class poster: pokračujeme v práci na našem plakátu/tablu.