3.1.

Homework due Monday 8.1.: kdo nestihl ve škole, prosíme o dodělání osmisměrky na téma oslavy nového roku.

Introduction: vítáme se s novoroční písničkou a říkáme si, co děláme na Silvestra – „What do you always do on New Year’s Eve? I always spend time with family/ dance/ play games ….“

Portfolio: ukazujeme si obrázky slovní zásoby související s novoročními oslavami, zapisujeme si je do sešitu a kreslíme obrázky (fireworks, party, confetti, clock)

Vocabulary:
New Year Eve, fireworks, clock, party hat, toast, balloons, confetti, mask, blower, crown

Other information:
New Years Coloring Page – podle čísel si vybarvujeme obrázek k novému roku.
Vocabulary Review – opakujeme slovní zásobu od začátku školního roku pomocí obrázkových karet; z řady obrázků určujeme, který do ní nepatří, a slovíčka píšeme na bílé mazací tabulky.
Scavenger Hunt – hledáme obrázky s novoroční tématikou schované po třídě; poté si říkáme, jak se slovíčka vyslovují a co znamenají. Na jejich procvičení hrajeme hru „Show me“.
Wordsearch – luštíme osmisměrku na novoroční téma.
Interview – dělíme se do menších skupinek a ptáme se spolužáků, co nejhezčího zažili v minulém roce (What was your favourite part of 2023? Who was there?).