10. 10.

Ice breaker – Na začátku hodiny jsme si nasdíleli, jak se cítíme/máme a z minulé hodiny si připomněli také otázku: „My favourite animal is …“ a „My favourite colour is …“

Alphabet Song + Starfall – Potom jsme si zazpívali písničku na abecedu a přesunuli se k dalšímu písmenku – G, které jsme si procvičili pomocí interaktivní hry a také psaním v sešitě (Alphabet book).

New Vocabulary + Superminds – Tuto hodinu jsme s dětmi začali také nová slovíčka ohledně věcí, které můžeme najít ve svém batohu a lavici. Postupně budeme přidávat další věci ze třídy. Slovíčka jsme procvičovali interaktivně, pomocí písničky a také v učebnici (i pomocí poslechu).

HW – Dětem byl také zadán úkol na straně 10 v jejich bílých učebnicích/pracovních sešitech, který mají vyplnit do příštího úterý (17. 10.).