12. 10.

Ice breaker + Flashcards – Nejprve jsme si v kruhu projeli, jak se kdo máme a také otázky: Jaké je naše oblíbené zvíře a Zda máme nějakého domácího mazlíčka. Pomocí kartiček jsme si v kruhu zopakovali nová slovíčka z minulé hodiny, děti měly za úkoltaké hádat, která z kartiček chybí.

Alphabet Book + Starfall – Po písničce na abecedu jsme se přesunuli k dalšímu písmenku – H, které jsme si procvičili pomocí interaktivní hry a také psaním v sešitě (Alphabet book).

New Vocabulary + Superminds – Nová slovíčka z minulé lekce děti procvičovaly také přes pracovní listy pomocí vybarvování věcí, které Will vyjmenovával. Tomuto opakování jsme se s dětmi ještě věnovali v interaktivní hře a písničce. Opět jsme využili i naše učebnice na str. 12 a 13.

Final Game – V závěru hodiny jsme pracovali právě s konkrétními předměty, děti měly za úkol uhodnout, která z věcí se skrývá v pytlíčku.