12. 9.

Hi, my name is … – V letošní první hodině jsme se se skupinou Geckos (prvňáčci) především seznamovali a poznávali. Nejprve jsme tedy dvakrát v kolečku projeli jména.

Who is missing…? – V následující rychlé hře děti ještě hádaly, kdo z nich chybí (díky překrytí), aby si jména upevnily.

Alphabet Books: Rozdali jsme dětem sešity s písmeny, kterým se budeme v tomto půlroce věnovat, děti dostaly prostor si sešity podepsat a barevně ozdobit. Také od Willa dostali vytištěná zvířátka (Geckos), která si mohly dle své libosti také vybarvit (společně budou tvořit náš skupinový plakát).

Sing a song – Ještě před přestávkou jsme si s dětmi zazpívaly anglicky abecedu, do této aktivity se děti skvěle zapojily, neostýchaly se a hned zpívaly s námi.

Class rules + Simon says… – Po přestávce jsme si s dětmi vysvětlili základní slovesa (Look, Listen, Say, …), abychom si mohli určit 4 pravidla pro naší skupinu, která jsme si následně projeli díky hře Simon says.

Mascot – Také jsme si více představili maskota naší skupiny – Gecko a bavili jsme se o jeho schopnostech.

Na závěr jsme si ještě jednou projeli jména a zazpívali písničku.