28. 11.

Circle – Hodinu jsme začali krátkým přivítáním v kruhu s odpověďmi na vzájemné otázkami: How are you?/ What’s your favourite food?

Alphabet Book + Starfall – Poté přišel čas na písničku na abecedu a následně děti začaly další písmenko– T, které si procvičily pomocí interaktivní hry a také psaním v sešitě (Alphabet book).

New Words – Tuto hodinu jsme začali novou lekci a s ní také nová slovíčka, která se týkala domácích mazlíčků (pets), do kterých bylo zahrnuto i pár dalších zvířat. Děti nejprve z obrázků hádaly, o které zvíře jde a následně jsme zvažovaly, zda jde o dobrého mazlíčka, či ne.

Hot Seat – Pokračovali jsme hrou na zopakování nových slovíček, kdy děti předváděly jednomu vyvolanému daná zvířata pantomimou.

HW – Před přestávkou jsme si ještě zadali domácí úkol na příští úterý (5. 12.) na str. 34 a 35 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

Grammar + Students Books – Díky nové lekci se děti seznámily také s předložkami IN, ON a UNDER. Nejprve jsme si tuto gramatiku a nová slovíčka zvířat procvičili díky interaktivním obrázkům, následně jsme pracovali i v učebnici na str. 34 a 35.