11.12.

Notebook: podle interaktivní tabule spojujeme otázky a správné odpovědi (příprava na test)

Bookwork: učebnice SB str. 42 – 43, Floods, sledujeme video, čteme a odpovídáme na otázky, ve dvojicích pak diskutujeme o situacích na obrázcích 42/3.

Kahoot: oblíbená hra, ve které vybíráme správnou odpověď (procvičování minulého času průběhového – WAS/WERE DOING)

Hry na interaktivní tabuli: příprava na test ze 3. lekce.