11.12.

Song: Christmas song

Notebook: doplňujeme slovíčka podle interaktivní tabule (příprava na test)

Kahoot!: oblíbená hra, vybíráme správnou odpověď, procvičujeme příslovce frekvence a určování času

Bookwork: učebnice SB str. 42 a 43, Jobs at night, sledujeme video, společně popisujeme obrázky a doplňujeme správné odpovědi. Společně čteme Annin deník (43/1) a přiřazujeme obrázky. Povídáme si o práci a zaměstnání v noci.

Bamboozle: procvičování času – na interaktivní tabuli