20.11.

Homework: příprava na středeční test; žádný písemný domácí úkol nebyl zadán.

Test Party: 
Ve středu 22.11. máme v plánu napsat si opakováni z Unit 2. Test bude obsahovat slovní zásobu ze 2. lekce (prosíme naučit se slovíčka i správně psát), dále z gramatiky “could/couldn’t” a spojky “but, and, so, because”. 

Introduction: 
vítáme se s písničkou a říkáme si, co můžeme vidět v lese (např. „What can you see in the forest? I can see birds, mushrooms, …“)

Portfolio: doplňujeme do vět could nebo couldn’t: 1. I ____ run when I was one. I was too young.
2. I ____ hear you. There was too much noise.
3. My brother ____ ride a bike when he was three, but he can now. 4. I ____ eat when I was two. Bananas were my favorite food.
5. My dad ____ drive when he was younger, but he can now.

Bookwork:
SB str. 28 cv. 1, 2 –  čteme nahlas text a doplňujeme chybějící slova z nabídky (cv. 1); vybíráme název přečteného příběhu (cv. 2)
SB str. 25 cv. 1, 2 – posloucháme, co uměl dědeček dělat, když byl mladý a číslujeme obrázky (cv. 1); doplňujeme do vět sloveso „could“ tak, aby byl slovosled správný (cv. 2)
WB 24 cv. 1 –
z nabídky doplňujeme do textu slova podle písničky

Unit 2 vocabulary: 
mountain, forest, village/town, field, lake, island, river, pathand, so, but, because, could, couldn’t

Other information:
Checking homework –
společně kontrolujeme domácí úkol. 
Opakujeme gramatiku prostřednictvím interaktivních her: Baamboozle Connectors Game (doplňujeme spojky do souvětí) a Sentence Stacker (hra z platformy Cambridge One, kde vybíráme věty napsané gramaticky správně).
Spelling Race – soutěžíme v týmech, kdo dříve správně napíše slova zobrazená na obrázkových kartách.
Time Game – hrajeme  naši oblíbenou hru, při které se snažíme za daný časový okamžik říci co nejvíce slovíček na téma Transportation.