30.10.

Homework: žádný písemný domácí úkol nebyl zadán. Připomínáme, že ve středu 1.11. si někteří žáci dopíší test z Unit 1.

Dnešní výuku se věnujeme tématu Halloween
Na úvod jsme se vítáme písničkou Halloween ABC a říkáme si, co tento den děláme (např. What do you do on Halloween? On Halloween, I see my friends.)

Hrajeme hru na interaktivní tabuli, při které čteme slovíčka k tématu a poté je spojujeme s obrázky.
Luštíme Halloweenovskou křížovku, do které podle obrázků doplňujeme slova. Některá známe a některá jsou pro nás nová (např. broom, cauldron, death).
Protahujeme si tělo při Freeze Dance a hrajeme 10 seconds Art Game – podle pokynů Miss Christiny kreslíme na tabuli obrázky a ostatní spolužáci hádají, o co jde.
Vyplňujeme pracovní list, kam k jednotlivým Halloweenovským postavám (witch, zombie, ghost, skeleton, jack-o-lantern, werewolf, Dracula) doplňujeme z nabídky slova, která je popisují (např. skeleton – has only bones, has no hair).
Věnujeme se i výtvarném pracím – vybarvujeme strašidelný dům, vystřihujeme a lepíme k němu dekorace.
Na závěr hrajeme naši oblíbenou hru Time Game, při které se snažíme za daný časový okamžik říci co nejvíce slovíček na téma Halloween.

Oceňujeme i našeho Studenta měsíce října a moc mu blahopřejeme!