14. 12.

Hot Seat – Hodina začala hrou na zopakování slovíček z minulých lekcí, hádání slovíček jsme udělali formou soutěže.

Portfolios – Zápis do sešitů byl formou doplňování do vět, které pro děti byly připravené na tabuli. Zároveň doplňovaly slovíčka, která vybíraly z výše uvedených.

Test Review – Poslední opakování před testem jsme udělali v učebnici na str. 45 ve cv. 1.

Unit 3 Test – Po přestávce nás již čekal test z probírané látky 3. lekce.