3. 10.

Hot seat – Hodinu jsme začali tím, že jsme si s dětmi zopakovali slovíčka z minulých hodin.

Portfolios – Děti si měly do svých sešitů správně zapsat slova podle obrázků, pod kterými byla jen zpřeházená písmena daných slov.

HW – Před přestávkou jsme stihli zkontrolovat úkol z minulého týdne (dvojstranu 6 a 7), tento týden žádný úkol zadáván nebude (vzhledem ke čtvrtečnímu testu).

Kahoot – Po přestávce jsme děti rozdělili do 3 týmů, ve kterých se domlouvali na správných odpovědích v internetové hře Kahoot na doposud probíranou látku.

Test – Aby děti neměly obavy před prvním letošním testem, který proběhne tento čtvrtek (3. 10.), ukázali jsme si, jak bude vypadat, co v které části budou dělat a na co se mají soustředit.