31. 10.

What is missing? – Will připravil kartičky s obrázky slov z dané lekce a postupně je odebíral, děti měly za úkol přijít na to, které chybí. Nakonec, když Will všechny schoval, měly děti vyjmenovat všechny.

Portfolios – Do svých sešitů si děti zapisovaly fráze denní rutiny v rámci celých vět, které zazněly v předchozím videu, z tabule, na které byla ovšem slova zpřeházená, děti měly za úkol je tedy správně přeskládat.

Test – Poté již přišel čas na test.

Halloween Party – Závěr hodiny jsme věnovali svátku Halloween, děti si vyráběly dýňovou masku a přitom jsme poslouchali tematické halloweenské písničky.