7. 12.

Hot Seat – Hodina začala hrou na zopakování slovíček z minulých lekcí. Tentokrát jsme hádání slovíček udělali formou soutěže.

Portfolios – Zápis do sešitů byl opět formou doplňování do vět, které děti vyvozovaly podle obrázku.

Word Practice – Děti dostaly pracovní list Places in town, na kterém hledaly daná slovíčka a zopakovaly si tak také, jak se co píše.

Grammar Practice – Po přestávce si děti díky kreslení dle toho, co jim Will říkal, procvičily nejen názvy míst ve městě, ale též si zopakovaly předložky.

Superminds Story – V závěru hodiny jsme pracovali v učebnicích na str. 38 a 39, kde jsme si nejprve poslechli příběh našich hrdinů a na následující str. (39) potom děti vyvozovaly z příběhu cv. 2.

HW – Připomínám úkol na příští úterý (12. 12.) na str. 36 a 37 v bílých učebnicích/pracovních sešitech, do kterých si děti vložily také poslední napsaný test.