1.11.

PŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 6.11.: WB str. 22, 23

Notebooks: správně hláskujeme nová slovíčka z Unit 2

New Grammar:

Questions/Answers with some and any

Use “any” with the following questions and negative answers. Use “some” with  positive answers. Use “is” with uncountable nouns (cheese, milk, bread, lemonade, juice, soup, salad, chicken) and “are” with countable nouns (oranges, vegetables, rolls).

Is there any cheese?

Yes, there is some cheese./No there isn’t any.

Are there any oranges?

Yes, there are some oranges./ No there aren’t any oranges.

New Vocabulary: rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Other Activity: Halloween lekce: vyrábíme, hrajeme hry a procvičujeme slovní zásobu, pracovní list, vyhlašujeme studenta měsíce října, Halloween aktivní video