19.9.

V kroužku: ptáme se navzájem „What is your favourite animal? My favourite animal is…“

Portfolio: do sešitu zapisujeme tři čísla – opakujeme čísla 1 až 10 z minulého roku

Bookwork: učebnice SB str. 4 – nová slovíčka, ukazujeme a opakujeme. Společně jsme se pak učili říkanku pod obrázkem.

Nová gramatika: THERE IS x THERE ARE (There is a dog. x There are 5 dogs. There is a flower. x There are 2 flowers.)

V učebnici SB na str. 5 společně čteme a doplňujeme podle obrázku, v aktivitě 2 opakujeme věty s novou gramatikou

Cvičebnice WB str. 5/1, doplňujeme odpovědi k obrázku.

Zahráli jsme si Tichou poštu, procvičujeme čísla 1 až 10

Homework: domácí úkol jsme nezadávali. Video k procvičení slovíček z úvodní lekce je na této stránce nahoře.