2.11.

Na začátku hodiny jsme opakovali fráze z probrané lekce a určování hodin.

Napsali jsme si slíbený test z dokončené 1. lekce a luštili osmisměrku (opakovali jsme si slovíčka z úterní Halloweenské hodiny).

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, učebnice SB str. 119, celá strana. Domácí úkol je na příští čtvrtek 9.11.

Library: vypůjčili jsme si anglické knížky z naší knihovny, knihy a vyplněné Book Reporty (zápisy z knih) můžete vracet až do 16. listopadu

The Cat in the Hat: četli jsme známou knížku od Dr. Seusse, dokončíme v příští hodině